werkgevers
werving & selectie (w&s)
#
referenties (w&s)
personeelsadvies (pa)
referenties (pa)
OutplacementDe website www.hrmcompany.nl is een initiatief van HRM Company bv (hierna HRMC). De informatie die door of namens HRMC op deze site wordt verstrekt is ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid wordt echter niet ingestaan. De informatie is indicatief en heeft geen betrekking op een concreet geval of een specifieke situatie. Elke overeenkomst met een bestaande situatie berust op toeval. De informatie op deze site kan op ieder moment worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. HRMC garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. HRMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site of van de daarop, of daardoor verstrekte informatie. HRMC heeft geen enkele invloed op de inhoud van sites die niet door HRMC worden onderhouden en waarnaar op deze site wordt verwezen of die op hun beurt naar de site van HRMC verwijzen. HRMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die betreffende sites.

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, bewerkt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HRMC. De bezoeker van deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is eigendom van HRMC. Alle auteursrechten berusten eveneens bij HRMC. Het Nederlands recht is van toepassing. 
 
 Disclaimer