werkgevers
werving & selectie (w&s)
#
referenties (w&s)
personeelsadvies (pa)
referenties (pa)
OutplacementHRM Company hanteert de gedragscode van OAWS, de branche organisatie voor Werving, Search en Selectie. Deze heeft als doel om zowel werkgevers als werknemers voldoende duidelijkheid te verschaffen. Deze gedragscode laat zich samenvatten in 5 punten.

  1. HRM Company werkt  uitsluitend in opdracht van werkgevers, nooit in opdracht van werknemers.

  2. HRM Company accepteert uitsluitend honorarium van werkgevers, nooit van werknemers.

  3. HRM Company neemt uitsluitend opdrachten aan waarin zij denkt succesvol te kunnen zijn.

  4. HRM Company behandelt elke opdracht strikt vertrouwelijk. Zonder toestemming wordt geen informatie over werkgevers of werknemers aan derden verstrekt.

  5. HRM Company voelt zich vrij de werknemer van een cliënt op te nemen in een werving- en selectieprocedure. Dit indien die werknemer op eigen initiatief schriftelijk reageert op een door HRM Company verzorgde advertentiecampagne, dan wel op de HRM Company website. De betrokken werknemer wordt geadviseerd de huidige werkgever zelf tijdig te informeren.


 
 
 Disclaimer