werkgevers
werving & selectie (w&s)
#
referenties (w&s)
personeelsadvies (pa)
referenties (pa)
Outplacement

HRM Company heeft veel ervaring met personeelsadvies en ondersteuning in de zorgsector. Op deze pagina treft u een overzicht aan van onderwerpen waarmee wij organisaties op succesvolle wijze recentelijk hebben geadviseerd.

 
Regionaal Opleidingscentrum  

Haalbaarheidsstudie samenvoeging onderwijsunits en opstelling veranderplan.

WSW Organisatie   Professionalisering en positionering P&O afdeling.
Landelijk Reïntegratiebedrijf   HRM Consultancy en organisatieadvies.
Farmaceutisch bedrijf   Ontwikkeling/implementatie strategisch HRM-beleid.
Thuiszorgorganisatie   Opzetten en uitvoeren research en development
Dienstverlenend bedrijf   Ontwikkeling/implementatie ISO-9001 systeem.
Zorgkoepel   Reorganiseren en opnieuw bemensen intern flexbureau
Ziekenhuis   Advies en inkoop flexkrachten / beheer contracten.
Intermediaire dienstverlener   Veranderingsplan doorgevoerd.
Ziekenhuizen   Advisering inzake voorkoming BTW heffing flexbureaus
Ziekenhuizen   Advisering opzet Flex BV (alle disciplines).
Ziekenhuizen   Advies en contract harmonisatie t.b.v. Interim inhuur.
Arbeidsmarktintermediair   Onderzoek klanttevredenheid ten opzichte van belevingswereld eigen management.

Top Klinisch Ziekenhuis
(diverse locaties)

  Professionalisering, herpositionering, ontwikkeling strategisch HRM-beleid en bijbehorende instrumenten.


 
 
 Disclaimer