werkgevers
werving & selectie (w&s)
#
referenties (w&s)
personeelsadvies (pa)
referenties (pa)
OutplacementIn de zorgsector volgen de veranderingen elkaar snel op. Elke verandering vraagt om het maken van nieuwe keuzes. Het gaat daarbij steeds om de afweging tussen bedrijfseconomisch verantwoord handelen en zorginhoudelijk de juiste oplossing kiezen. Dit spannings-
veld binnen de zorgsector vraagt om medewerkers die de dynamiek als een positieve uitdaging ervaren. Ambitieuze mensen die willen presteren en die zich met plezier inzetten in een veranderende werkomgeving.

Wie loodst de zorgsector op adequate wijze de toekomst in? De mensen die HRM Company voor u selecteert! 
   
ziekenhuizen werving en selectie staf, management en 'handen a/h bed' personeel (tijdelijk, vast, interim)
thuiszorg
verpleeghuiszorg P & O advies en ondersteuning
gehandicaptenzorg    
geestelijke gezondheidszorg    
       
 
 
 Disclaimer